Fondator Sri Vasudeva

Sri Vasudeva – Preşedinte şi fondator

Un Maestru spiritual al timpurilor noastre

Sri Vasudeva este un Maestru spiritual respectat, care reunește într-un mod unic cunoaşterea spirituală estică şi vestică, stimulând potențialul evolutiv al discipolilor săi în vederea participării la crearea unor comunități mondiale armonioase, interconectate şi paşnice.

Pentru a-şi promovă viziunea, a înființat în 1988, organizația Blue Star şi acum este prezent într-un mod activ în centrele sale internaționale.

O sursă constantă de inspirație şi ghidare sunt cărțile lui (Voi sunteți lumina, Căutați-l pe Dumnezeu în interior, Sinele ca lider şi Reflecții asupra luminii interioare), împreună cu programele înregistrate transmise în mod regulat, discursurile, retragerile internaționale de meditație precum şi întâlnirile personale.

La vârsta de 21 de ani, Sri Vasudeva a plecat din țară sa natală, Trinidad și Tobago, în India, în căutarea descoperirii de sine. În tot acest timp a trăit o serie de treziri spirituale profunde şi ale energiei Kundalini, care, în anul 1978, la vârsta de 24 de ani, i-au adus marea schimbare interioară. Această transformare radicală l-a readus în sfera academică şi profesională ca profesor, inginer mecanic şi manager, dar cu o perspectivă diferită. Obiectivele sale erau acum servirea prin iubire, nu pentru câștigul personal, ci pentru trezirea conștiinței și a energiei atât la nivel individual cât și social.

În 1988, după mulți ani petrecuți în sfera educațională şi industrială, Sri Vasudeva a fondat o organizație non-profit şi non-sectară, dedicată dezvoltării umane holistice şi serviciului prin iubire în folosul comunității.

Din 1993, acesta s-a dedicat total viziunii sale. La scurt timp după aceea, a început să călătorească pe plan internațional iar centrul său inițial din Claxton Bay (Trinidad) a început să atragă discipoli din întreaga lume. Pentru a primi numărul tot mai mare de discipoli, un centru nou, mai spațios este în curs de dezvoltare la Brasso, în pădurile din Central Hills. Se aşteaptă ca acest centru să fie funcțional în doi-trei ani.

O scurtă descriere a experiențelor schimbării interioare a lui Sri Vasudeva

Pe parcursul căutării spirituale intense, Sri Vasudeva a descoperit și existența unui câmp de energie subtilă (Kundalini) care influențează fiecare aspect al ființei umane.

Cunoaşterea acestui câmp de energie nu reprezintă ceva nou, dar experiența pe care el a avut-o i-a deschis ființa emoțională, conducându-l la experimentarea profundă a iubirii necondiționate. Aceasta, la rândul ei, a condus la o serie de experiențe mistice, pe o perioadă de trei ani, prin deschiderea mai multor centri de energie, care au produs schimbări calitative de conştiință.

Ca urmare a acestor experiențe profunde, Sri Vasudeva a realizat legătura dintre deschiderea acestor câmpuri energetice subtile și dezvoltarea potențialului uman. Punctul culminant al acestui proces a avut loc după o perioadă de patruzeci de zile, în anul 1978, când a trăit o schimbare completă a conștiinței.

Din spatiul realizării de Sine, el îi călăuzește pe oameni să descopere propriul adevăr lăuntric și să pătrundă în acest câmp energetic subtil. Prin această ghidare, el transpune ştiinta şi teoria energiei Kundalini într-o formă modernă de orientare vestică, fără conotație religioasă. Pătrunderea în aceste câmpuri dezvolta o inteligență mentală şi emoțională mai mare şi îmbunătățeşte vitalitatea. Mistica, ce învăluie adesea o astfel de cunoaștere, este dizolvată prin învățătura lui, așa cum este prezentată în practică, fiind în legătură cu fiecare nivel al activitații umane.

Astăzi, Sri Vasudeva, în retragerile şi atelierele de lucru, prin intermediul remarcabilei sale prezențe spirituale, dar totodată profund umane, facilitează participanților trăirea propriul lor adevăr interior. Prin cooptarea participantilor în practică și prin procesul Sinele ca lider, el arată cum transformarea interioară generează relații sociale pline de compasiune la toate nivelurile.