Sri Vasudeva

Viziune

Misiunea Organizaţiei Blue Star

Blue Star este o organizaţie non-profit, non-sectară, înfiinţată în 1988 de către Maestrul Sri Vasudeva. Suntem dedicaţi dezvoltării potenţialului uman la toate nivelurile: psihic, mental, emoţional, intelectual, social şi spiritual. Programele noastre se centrează pe realizarea de sine, pe starea optimă de sănătate, pe serviciul în favoarea comunităţii, pe crearea unei lumi mai pline de pace şi compasiune.

Un singur sine, o singură echipă, un singur popor, o lume unită.

Scopurile noastre sunt:

 • Să stimulăm trezirea şi evoluţia conştiinţei şi a energiei spirituale din fiinţa umană.
 • Să participăm la crearea unui mediu spiritual
  • în vederea unei dezvoltări holistice, în care potenţialul individual să se poată împlini la toate nivelurileşi
  • în care să se poată conserva şi menţine un mediu natural şi durabil, recunoscând principiul divin prezent în tot ce este viu.
 • Să ne angajăm în serviciul umanitar, în participarea la crearea unei lumi mai paşnice, mai iubitoare şi mai armonioase.

Idealurile şi credinţele noastre pe care ne străduim să le împărtăşim cu alţii sunt:

 • Să înțelegem că divinitatea lăuntrică este trăirea finală în experienţa umană.
 • Să înțelegem unitatea umanităţii, fără deosebire de rasă, credinţă, culoare, religie sau naţionalitate.
 • Să recunoaştem adevărul universal şi atemporal care stă la baza tuturor religiilor.
 • Să recunoaştem că serviciul dezinteresat este un serviciu adus divinităţii lăuntrice din noi toţi.
 • Să aducem oameni de diverse tradiţii şi culturi împreună, într-o experienţă a unităţii în diversitate.