Înfăptuid Schimbarea

Înfăptuid Schimbarea
Ghid practic de Evoluţie a Conştiinţei

Retreat-ul de meditaţie de 40 de zile
26 Martie – 4 Mai 2012